fbpx

Félags- og vinnumarkaðsráðherra og heilbrigðisráðherra hafa lokið að skipa í verkefnastjórn um heildarendurskoðun á þjónustu við eldra fólk.

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram það markmið að tryggja eldra fólki þjónustu við hæfi, hvort sem um er að ræða stuðningsþjónustu eða heilbrigðisþjónustu, á forsendum þess sjálfs, á réttu þjónustustigi og á viðunandi tíma. Mikilvægt er að samþætta þjónustu við eldra fólk því það mun auka lífsgæði þessa hóps og er mikilvægt til þess að tryggja að þjónustukerfi hér á landi muni ráða við vænta fjölgun eldra fólks á næstu árum. Einstaklingar eiga að hafa aðgang að samþættri þjónustu, heimahjúkrun og stuðningsþjónustu. Þverfaglegt samstarf á milli félagsþjónustu og heilbrigðisþjónustu í málefnum eldra fólks er grundvallaratriði til að ná fram samlegðaráhrifum fagþekkingar á hvoru sviði fyrir sig og tryggja fullnægjandi þjónustu við þennan stækkandi þjóðfélagshóp.

Hlutverk verkefnastjórnar er að leiða vinnu við heildarendurskoðun á þjónustu við eldra fólk, að stuðla að samvinnu og samhæfingu á milli ráðuneyta, sveitarfélaga og annarra þjónustuaðila, forgangsraða og útfæra tímasett markmið í aðgerðaáætlun til fjögurra ára sem lögð verði fram á Alþingi vorið 2023. Í framhaldi af því skal verkefnastjórnin vinna skipulega að innleiðingu og framkvæmd fyrrgreindrar aðgerðaáætlunar m.a. með tillögum um hvaða breytingar á lögum og reglugerðum þarf að ráðast í til að ná fram þeim markmiðum sem sett eru fram. Verkefnastjórnin skal hafa víðtækt samráð við sveitarfélög, samtök eldri borgara, þjónustuaðila og aðra hagaðila.

Aðgerðaáætlunin skal a.m.k. fela í sér aðgerðir sem fjalla um:

 • samþættingu stuðningsþjónustu og heimahjúkrunar/heilbrigðisþjónustu heim
 • þjónustu við fólk með heilabilun
 • dagdvöl/dagþjálfun
 • heilsueflingu
 • einmanaleika og geðrækt
 • sértæk húsnæðis- og búsetumál þ.m.t. hjúkrunarheimili
 • nýsköpun og tækniþróun

Gert er ráð fyrir að starfshópurinn skili ráðherrum drögum að aðgerðaáætlun fyrir 15. nóvember 2022.

Verkefnastjórnin er þannig skipuð:

 • Ólafur Þór Gunnarsson formaður án tilnefningar.
 • Birna Sigurðardóttir fulltrúi félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins, án tilnefningar.
 • Elsa B. Friðfinnsdóttir fulltrúi heilbrigðisráðuneytisins, án tilnefningar.
 • Þórunn H. Sveinbjörnsdóttir fulltrúi heilbrigðisráðuneytisins, án tilnefningar
 • Guðmundur Axel Hansen tilnefndur af fjármálaráðuneytinu.
 • Marta Guðrún Skúladóttir tilnefnd af fjármálaráðuneytinu.
 • Kjartan Már Kjartansson tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
 • Sigrún Ingvarsdóttir tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
 • Helgi Pétursson tilnefndur af Landssambandi eldri borgara.