fbpx

 

Á aðalfundi Félags eldri borgara í Húnaþingi sem var haldinn 28. mars sl. var samþykkt ályktun og einnig samþykkt, sem eru hér fyir neðan:

 

Ályktun frá aðalfundi Félags eldri borgara í Húnaþingi 28. mars 2023.

 

Við könnun á greiðslum frá Tryggingastofnun ríkisins vegna greiðslna á lífeyri til eldra fólks, kemur í ljós að allt að helmingur þessa hóps hefur lífeyri undir  lágmarkstekum á vinnumarkaði til að framfleyta sér á.  Orsök þessa margar meðal annars  of lágur lífeyrir frá TR og miklar skerðingar á  greiðslum úr lífeyrissjóðum. Landssamband eldri borgara (  LEB)  hefur á undanförnum árum vakið athygli á þessu óréttlæti og  rætt  hefur við ráðherra og stofnanir sem með þessi mál fara.

Þar virðist áhugaleysi ríkja hvað þessi málefni varðar.

Raunveruleikinn er sá að bilið á milli lífeyris almannatrygginga og lágmarkslauna er alltaf að breikka . Lífeyrir frá TR er ekki að hækka í takt við launaþróun og frítekjumörk hækka ekki í takt við breytt verðlag.

Aðalfundur FEBH , haldinn 28. mars 2023 , skorar á stjórnvöld þessa lands að gera  breytingar  á regluverki TR og  lífeyri þaðan,  svo allir sem eftirlauna eiga að njóta, geti lifað með reisn í okkar ríka land.

Pólitískur vilji er allt sem þarf.

 

Samþykkt frá aðalfundi  Félags eldri borgara í Húnaþingi.

Aðalfundur Félags eldri borgara í Húnaþingi, haldinn 28. mars 2023 styður  málssokn Gráa hersins gegn íslenska ríkinu .

Grái herinn hefur nú  á­frýjað dómi Hæsta­réttar Ís­lands frá byrjun nóvember á síðasta ári til Mann­réttinda­dóm­stóls Evrópu í Strass­borg .

Með á­frýjuninni er reynt til að fá það viður­kennt að nú­gildandi skerðingar­reglur al­manna­trygginga­laga séu úr hófi og standist hvorki ís­lensku stjórnar­skrána né Mann­réttinda­sátt­mála Evrópu.

Margir hafa lagt sitt lið við kostnað þessa málareksturs þar á meðal mörg félög eldri borgara og lagði okkar félag kr. 50.000 í  málskostnaðarsjóðinn  sem hefur staðið undir málarekstrinum og stendur á sléttu í dag.

Aðalfundur Félags eldri borgara í Húnaþingi samþykkir að ábyrgjast allt að 100 þúsund kr. framlag til málssóknar Gráa hersins, gerist þess þörf.