fbpx
Ásgerður Pálsdóttir formaður Félags eldri borgara Húnaþingi skrifar pistilinn:

 

Ásgerður Pálsdóttir formaður Félags eldri borgara í Húnaþingi

Eldra fólk á Íslandi, þessi fimmtíu þúsund manns sem er kominn yfir 67 ára aldur, er alls ekki einsleitur hópur þó í umtalinu virðist það vera svo.

Það sem þessi hópur á sameiginlegt er að vera fæddur fyrir 1957 að öðru leiti er hann bara þverskurður af þjóðfélaginu.

Efnahagsleg staða og tekjur eru á breiðu bili frá því að eiga miklar eignir og mikla innkomu tekna og til þess að eiga litlar eða engar eignir og hafa ekkert sér til framfærslu nema eftirlaun frá TR sem eru nú rúmlega þrjú hundruð og þrjátíu þúsund krónur á mánuði. Sjötíu þúsund krónum lægri en lágmarkstaxti á vinnumarkaði.

Verðbólga og háir vextir hafa leikið þennan hóp grátt eins og aðra þjóðfélagsþegna.  Eins og jafnan bitnar ástandið harkalegast á þeim sem minnst hafa milli handa.

Landssamtök eldra fólks hafa á undanförnum árum vakið athygli á miklum skerðingum á greiðslum frá Tryggingastofnun ríkisins, vegna lífeyrisgreiðslna og krafist þess að þær verði endurskoðaðar.

Frítekjumark vegna greiðslna úr lífeyrissjóði er nú 25 þúsund krónur og hefur verið óbreytt frá 2017. Okkar krafa er að það verði 100 þúsund krónur og fundnar verði leiðir til að bæta kjör þess hluta eldra fólks sem býr við fátækt.

Á fjölmennri ráðstefnu LEB í október 2023 ,var eftirfarandi samþykkt:

Sértækar aðgerðir fyrir þau verst settu:

  • Sérstakt skattþrep / Hækkun persónuafsláttar, – taki fyrst og fremst til lífeyristaka
  • Minni eða engar skerðingar hjá þeim sem eru undir viðurkenndu framfærsluviðmiði
  • Þau lægstu fái sérstakar greiðslur sem fjari út í hlutfalli við tekjur.

Almennar aðgerðir sem koma þeim best sem eru með lágar- og miðlungstekjur:

  • Hækkun frítekjumarks í 100.000 kr. Frítekjumarkið er 25 þúsund krónur og hefur ekki hækkað síðan í ársbyrjun 2017. Kæmi þeim best sem eru með lægstan lífeyri.
  • Ellilífeyrir verði aldrei lægri en lægsti kauptaxti. Hann er núna 315 þúsund, tæplega 90 þúsund undir lágmarkstaxta.
  • Árlegar hækkanir lífeyris og frítekjumarka fylgi launavísitölu.

Nú þegar mikið er rætt um þjóðarsátt þarf að líta til allra þjóðfélagshópa.

Allir vilja stefna að bættum lífskjörum og vilja ná niður verðbólgu og vöxtum. Þar þurfa líka allir að koma að borði, bæði þeir sem eru á vinnumarkaði og þeir sem fá sín laun í lífeyri,

Samtök eldra fólks og eldri félagsmenn í stéttarfélögum hafa nú leitað til þeirra sem  sitja við samningaborðið og óskað eftir liðsstyrk þeirra til að bæta kjör þeirra   sem eru horfnir af vinnumarkaði og búa við bág kjör, enda eru þeir langflestir fyrrum félagsmenn launþegasamtakanna .

Þessi hópur hefur ekki samningsrétt um sín mál en hann er stór og fer stækkandi og  vill að á hann sé hlustað .

Hækkið frítekjumarkið, minnkið skerðingar til þeirra sem eru undir viðurkenndu framfærsluviðmiði og að ellilífeyrir verði ekki lægri en lægsti kauptaxti á vinnumarkaði.

Þá verður fyrst hægt að tala um þjóðarsátt.

 

Ásgerður Pálsdóttir er formaður Félags eldri borgara Húnaþingi og situr jafnframt í varastjórn LEB og í kjaranefnd LEB.