fbpx

Fundarboð á Landsfund 2017
Stjórn Landssambands eldri borgara boðar hér með til landsfundar Landssambands eldri
borgara 23. – 24. maí 2017 í Hraunseli, félagsmiðstöð Félags eldri borgara í Hafnarfirði,
að Flatahrauni 3 þar í bæ. Fundurinn hefst kl. 13:30 þriðjudaginn 23. maí en afhending
fundargagna hefst kl. 13:00. Fundarlok eru áætluð kl. 12:00 miðvikudaginn 24. maí.
Hvert aðildarfélag á rétt á 2 fulltrúum til setu á landsfundi, en félög með yfir 500 félagsmenn
eiga rétt á einum viðbótarfulltrúa fyrir hverja 500 félaga, umfram 500 eða brot úr þeirri tölu
sbr. 5. gr. laga Landssambands eldri borgara, „Fulltrúar á landsfund LEB.“ Vakin er athygli á
eftirgreindum ákvæðum laga Landssambands eldri borgara varðandi landsfundinn:
Grein 15.2: „Tillögur til lagabreytinga skulu sannanlega hafa borist stjórn LEB með 2ja
mánaða fyrirvara fyrir landsfund og er þá stjórn skylt að kynna þær aðildarfélögum í
fundarboði og leggja þær fram á landsfundi.“ Skilafrestur tillagna um lagabreytinga er til og
með 22. mars.
Grein 4.5: „Tillögur ásamt greinargerð, sem aðildarfélög eða fulltrúar hyggjast leggja fyrir
landsfund, skulu sendar stjórn LEB a.m.k. mánuði fyrir fundinn.“ Skilafrestur tillagna ásamt
greinargerð er til og með 22. apríl 2017.
Grein 5.2: „Félagsstjórn aðildarfélags gefur út kjörbréf til landsfundarfulltrúa og skal senda
þau til stjórnar LEB a.m.k. 2 vikum fyrir landsfund, þ.e. til og með 8. maí undirrituð af
formanni og ritara aðildarfélags.“ Eins og á fyrri landsfundum verður kjörbréfanefnd þó
heimilt að taka gild, réttilega undirrituð kjörbréf sem berast allt fram að setningu landsfundar.
Samkvæmt grein 4.4. skulu tillögur sem stjórn hyggst leggja fyrir landsfund fylgja
fundarboði. Þær tillögur eru ekki tilbúnar en verða sendar út mánuði fyrir landsfund á sama
tíma og tillögur frá aðildarfélögum.
Hjálagt er eyðublað fyrir kjörbréf en dagskrá landsfundarins má finna á bakhlið þessa bréfs.
Nánari upplýsingar verða sendar í tölvupósti þegar nær dregur og ef spurningar vakna má
senda þær á netfangið leb@leb.is.
Með vinsemd og virðingu,
Haukur Ingibergsson, formaður LEB