Landsfundir

Landsfundur LEB er annað hvert ár og fer með æðsta vald í málefnum Landssambands eldri borgara.

Landsfundur kýs  fimm manna aðalstjórn og þrjá í varastjórn.

Hvert aðildarfélag á rétt á tveimur fulltrúum til setu á landsfundi en félög með yfir 500 félagsmenn eiga rétt á einum viðbótarfulltrúa fyrir hverja 500 félaga umfram 500 eða brot úr þeirri tölu.

Formannaráð, skipað formönnum allra aðildarfélaga sambandsins, er stjórn LEB til ráðgjafar í mikilvægum málum er varða stefnu og starfsemi sambandsins.

Formannaráðið kemur saman ekki sjaldnar en einu sinni, á árinu milli landsfundarára.

Aðild að LEB geta átt félög fólks, 60 ára og eldri, sem vinna að hagsmuna-, velferðar- og áhugamálum eldri borgara.

Einnig getur félag orðið aðili að LEB þótt félagsaðild þess miðist við lægra aldursmark en réttindi og skyldur félagsins miðast við þá félagsmenn sem eru 60 ára og eldri.

Aðild nýrra aðildarfélaga er háð samþykki landsfundar LEB en stjórn LEB getur veitt nýju félagi aukaaðild og rétt til þátttöku í starfsemi sambandsins án annarra réttinda fram að næsta landsfundi, þar sem tillaga um aðild verður afgreidd.